Podczas spotkania, jakie odbyło się w poniedziałek 17 października br. w Urzędzie Gminy Czerwonak Członkowie Zespołu Opiniującego Budżet Obywatelski na 2017 r. przyjęli protokół końcowy, podsumowujący prace nad przyszłorocznym Budżetem Obywatelskim.    
Oto najważniejsze informacje, jakie znalazły się w protokole: 
 
Łączna liczba wniosków zgłoszonych w terminie od 01.04. do 16.05.2016 do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017-2018:
Wnioski odrzucone ze względów formalnych – 2.
Wnioski odrzucone lub wycofane na etapie prac Zespołu Opiniującego – 6.
 
Lista projektów rekomendowanych przez Zespół Opiniujący – 10:
Wielofunkcyjne boisko sportowe w Potaszach przy ul. Wierzbowej
Miejsca postojowe, zagłosuj będą nowe!
Czas na zmiany – malujemy w klasach ściany
My też chcemy się bawić! Miejsca integracji dla dzieci i młodzieży przy Osiedlu Zdroje (kontynuacja) oraz przy szkołach w Czerwonaku
Światełko do fitness parku w Mielnie (ul. Brzozowa)
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Owińskach
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z projektem kanalizacji deszczowej w Bolechowie Osiedlu
Boisko do streetballa przy gimnazjum w Koziegłowach
Doposażenie 2 placów zabaw w Kicinie w urządzenia zabawowe, sprawnościowe, uzupełniające
„Zielony Zakątek” - projekt zagospodarowania zabytkowego parku w Bolechowie
 
14 czerwca 2016 Zespół Opiniujący przedłożył Wójtowi Gminy Czerwonak – Jackowi Sommerfeldowi listę projektów rekomendowanych do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Przedstawiona lista została zaakceptowana przez Wójta 15 czerwca 2016.
 
Projekty rekomendowane zostały wpisane na listę do głosowania powszechnego. Lista została zaprezentowana publicznie na Dniach Gminy w dniu 18 czerwca 2016.  W dniu 21 czerwca 2016 opublikowano ją na stronie www.czerwonak.pl, zamieszczono ją również biuletynie „I wiesz więcej”. Ponadto informacja o rekomendowanych projektach była dostępna w budynku Urzędu Gminy. Wraz z listą podane zostały informacje o sposobie i terminach głosowania powszechnego.
 
Głosowanie powszechne odbyło się w okresie od 18 czerwca 2016 do 14 września 2016. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy mieszkańcy Gminy Czerwonak, którzy ukończyli 15 lat. Głosy można było oddawać za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonych miejscach, gdzie zostały ustawione urny do głosowania oraz na imprezach gminnych i zebraniach sołeckich.
 
Głosowanie zakończyło się 14 września 2016. Zespół Opiniujący otrzymał karty z oddanymi głosami w dniu 21 września 2016, po czym w dniu 05 października 2016 zebrał się w składzie 4-osobowym do weryfikacji i zliczenia głosów.
 
Wyniki głosowania powszechnego:
Ogółem wpłynęło 2842 karty z głosami mieszkańców, w tym: ważnych 2461 oraz nieważnych 381.
Powody nieważności głosów: mniejsza niż 3 liczba skreśleń na formularzu, głosy podwójne złożone przez 1 uprawnionego do głosowania, brak adresu lub części adresu, brak danych osobowych lub ich nieczytelność, wpłynięcie karty po terminie.
 
Poszczególne projekty uzyskały następującą liczbę głosów ważnych:
Nr 1: 759
Nr 2: 755
Nr 3: 532
Nr 4: 910
Nr 5: 399
Nr 6: 1002
Nr 7: 542
Nr 8: 586
Nr 9: 812
Nr 10: 1086
 
Uwzględniając ustalenia zawarte w rozdziale 4 § 11 ust. 2 zarządzenia nr 70/2016 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 14 marca 2016 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czerwonak konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak na rok 2017, Zespół Opiniujący wyznacza następujące projekty do realizacji w roku 2017 (w kolejności wg uzyskanych głosów):
 
Nr 10: „Zielony Zakątek” - projekt zagospodarowania zabytkowego parku w Bolechowie – 1086 głosów (250.000,00 zł)
Nr 6: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Owińskach – 1002 głosy (83.000,00 zł)
Nr 4: My też chcemy się bawić! Miejsca integracji dla dzieci i młodzieży przy Osiedlu Zdroje (kontynuacja) oraz przy szkołach w Czerwonaku – 910 głosów (350.000,00 zł)
Nr 9: Doposażenie 2 placów zabaw w Kicinie w urządzenia zabawowe, sprawnościowe, uzupełniające – 812 głosów (207.000,00 zł)
 
Łączna kwota wybranych projektów wynosi 890.000,00 zł. Następny w kolejności projekt, tj. Wielofunkcyjne boisko sportowe w Potaszach przy ul. Wierzbowej (350.000,00 zł) przekroczyłby kwotę 900.000,00 zł przeznaczoną na Budżet Obywatelski 2017.