Od 1 czerwca rusza głosowanie na projekty zakwalifikowane do Czerwonackiego Budżet Obywatelskiego 2019. Spośród 19 projektów każdy głosujący może wybrać 3. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny. Każdy uprawniony mieszkaniec gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz, wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej. W tym roku Czerwonacki Budżet Obywatelski wynosi 500.000 zł, z czego 350.000 zł zostanie przeznaczone na projekty inwestycyjne.

 

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski z zastrzeżeniem, że wśród nich nie może się znaleźć więcej niż jeden projekt dotyczący jednej miejscowości.

 

W przypadku wyłonienia listy projektów przeznaczonych do realizacji, a niewyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Zespół Koordynujący dopisuje do listy projektów do realizacji kolejne - decyduje w tym przypadku w kolejności: ilość zebranych głosów, następnie pierwszy projekt, który mieści się w pozostałej kwocie, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Czerwonacki Budżet Obywatelski bez względu na miejscowość, w której ma zostać zrealizowany.

 

W przypadku niewyczerpania puli środków na projekty nieinwestycyjne, zostaną one przeznaczone na projekty inwestycyjne i odwrotnie, zachowując zasadę, iż w pierwszej kolejności liczą się projekty, na które oddano największą ilość głosów.

 

Wybrany w głosowaniu projekt może zostać zmodyfikowany po wcześniejszej konsultacji z jego pomysłodawcą lub nie zostać wykonany w przypadku, kiedy specjalistyczne ekspertyzy sporządzane na etapie projektowym wykażą, że jest on niemożliwy do zrealizowania w formie zaproponowanej przez pomysłodawcę.

 

LISTA PROJEKTÓW

 

Projekty inwestycyjne:

 • Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach po żwirowych w Owińskach (Owińska - 84 500,00 zł)
 • Nowe huśtawki, nowe zabawki - doposażenie placu zabaw na os. Przylesie, os. Zdroje i stworzenie nowego terenu rekreacji na ul. Działkowej (Czerwonak - 150 000,00 zł)
 • Bajkowe ludki - bezpiecznie i wesoło - przebudowa i wyposażenie przedszkolnego placu zabaw (Koziegłowy - 100 000,00 zł)
 • Fyrtel dla gzubów - modernizacja nawierzchni boiska oraz doposażenie placu zabaw (Promnice - 150 000,00 zł)
 • Nasze podwórko dla Koguta - naprawa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy klubie Kogucik (Potasze - 100 000,00 zł)
 • Budowa ścieżki i oświetlenia w parku przy pałacu (Owińska - 100 000,00 zł)
 • Chodnik - dojście do ROD Karolin (Koziegłowy - 36 000,00 zł)
 • Sportowa Północ - rewitalizacja i ogrodzenie boiska sportowego (Bolechowo-Osiedle - 100 000,00 zł)
 • Bezpieczny plac zabaw - szczęśliwe i zdrowe dzieci - wymiana nawierzchni na placu zabaw przy szkole (Kicin - 57 600,00 zł)
 • Przestrzeń relaksu - odcinek Czerwonak - montaż ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż alei rowerowej przy ul. Szkolnej (Czerwonak - 13 250,00 zł)
 • Zielono mi - rewitalizacja skweru przy ul. Słowackiego (Miękowo - 31 700,00 zł)

 

Projekty nieinwestycyjne:

 • Park doświadczeń łączący pokolenia (20 000,00 zł)
 • Wirtualne Muzeum Gminy Czerwonak (20 000,00 zł)
 • Aktywny Czerwonak. Wakacje dla małych i dużych (50 000,00 zł)
 • Złota rączka dla seniora - wyrównajmy szanse (20 000,00 zł)
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku (20 000,00 zł)
 • Akademia lekkoatletyczna dla najmłodszych (20 000,00 zł)
 • Wyrównywanie szans poprzez integrację pokoleń (50 000,00 zł)
 • Rodzinne zabawy z angielskim (20 000,00 zł)

 

Jak głosować?
 
Wypełnioną kartę do głosowania można:
 • wrzucić do 1 z 18 urn dostępnych na terenie gminy
 • zeskanować i wysłać na adres mailowy: budzetobywatelski@czerwonak.pl

Aby głos był ważny należy wypełnić część dotyczącą danych respondenta wraz z podpisem.

 

Opis projektów CBO 2019

Karta do głosowania na Czerwonacki Budżet Obywatelski 2019

Lokalizacja urn Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego 2019

 

Tekst: UG Czerwonak