W związku z zarządzeniem nr 65/2018 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czerwonak konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, w związku z rodz. 4 § 9, pkt. 5, Wójt Gminy Czerwonak przedstawił listę zwycięskich projektów.

 

Projekty Inwestycyjne

 

 

Projekty Nieinwestycyjne (tzw. miękkie)

 

 

Tabele: UG Czerwonak