Szanowni Mieszkańcy,

Po raz czwarty zapraszam dialogu o przeznaczeniu środków w ramach budżetu obywatelskiego. Ideą budżetu obywatelskiego jest dialog mieszkańców z władzami gminy. To nowatorska technika konsultacyjna, której celem jest włączenie obywateli w proces podejmowania decyzji dotyczących gminy i jej rozwoju. Dzięki niej mieszkańcy mogą poznać mechanizmy konstruowania budżetu gminy, a władze otrzymają cenne informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców.

 

Gmina Czerwonak dołączyła do niewielkiego grona samorządów w Polsce, które chcą włączyć obywateli w odpowiedzialne współdecydowanie o swej małej ojczyźnie poprzez realizację budżetu obywatelskiego. Z budżetu gminy Czerwonak na 2018 r. wydzielono, podobnie jak w roku ubiegłym, 900 tys. złotych na inwestycję  zaproponowane przez Państwa. O tym jakie projekty, inwestycje można zgłaszać w tym roku, w jakim terminie i kiedy odbędzie się głosowanie powszechne, dowiedzą się Państwo korzystając z niniejszej strony internetowej.

 

Jestem przekonany, że zaangażujecie się Państwo w tę nową, obywatelską ideę współdecydowania o rozwoju naszej gminy. Zachęcam do sładania projektów, zgłaszania się do pracy w Zespole Opiniującym oraz udziału w głosowaniu powszechnym.

 

Jacek Sommerfeld

wójt gminy

 

 

Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym każdy zainteresowany mieszkaniec decyduje o sposobie wydatkowania części środków z budżetu gminnego. To sami mieszkańcy zbierają pomysły, jak wydać te środki, dyskutują i w drodze głosowania podejmują decyzję.

 

Na wdrażanie budżetu obywatelskiego składa się kilka etapów:

  • zgłaszanie projektów przez mieszkańców,
  • weryfikacja przez niezależne gremium,
  • poddanie pod głosowanie powszechne,
  • wpisanie zwycięskich inicjatyw w przyszłoroczny budżet
  • realizacja tych inwestycji w ciągu jednego roku.

Wybór projektów przeznaczonych do realizacji zależy od zaangażowania mieszkańców, którzy wezmą udziałw głosowaniu powszechnym. Budżet obywatelski integruje mieszkańców, sprawia, że zaczynają czuć się gospodarzami swojej okolicy i biorą większą odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.