Zagłosuj na projekty!

Prosimy o wybór trzech projektów, które Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

UWAGA:

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1. głos zostanie oddany przez nieuprawnioną osobę,

2. wybrana zostanie mniejsza lub większa liczba projektów niż 3,

3. mieszkaniec wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania (elektroniczną lub papierową),

4. wpisane na karcie imię i nazwisko lub adres są nieczytelne,

5. zostanie podany niepoprawny adres.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.