Zagłosuj na projekty!

Prosimy o wybór trzech projektów, które Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Lp. Nazwa projektu Miejsce Orientacyjny koszt
1 Wielofunkcyjne boisko sportowe

Potasze

350 tys. zł

2 „Miejsca postojowe, zagłosuj będą nowe!” róg ul. Piłsudskiego, obok pawilonu Osiedle Leśne 20

Koziegłowy

40 tys. zł

3 „Czas na zmiany – malujemy w klasach ściany w SP im. Augusta Cieszkowskiego”

Kicin

246  tys. zł

4 „My też chcemy się bawić!” Miejsce integracji dla dzieci i młodzieży na placu przy Osiedlu Zdroje (kontynuacja) oraz przy szkołach – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

Czerwonak

350 tys zł.

5 Oświetlenie z 28 lampami solarnymi przy ul. Brzozowej (na odcinku od ul. Poznańskiej w Klinach do ul. Akacjowej w Mielnie)

Kliny/Mielno

145 tys. zł

6 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Poprzecznej

Owińska

83 tys. zł

7 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z projektem kanalizacji deszczowej

Bolechowo – Osiedle

40 tys. zł

8 Boisko do streetballa (koszykówki ulicznej) przy gimnazjum w Koziegłowach

Koziegłowy

80 tys. zł

9 Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe, sprawnościowe i uzupełniające przy ul. Wodnej i ul. Suchej

Kicin

207 tys. zł

10 „Zielony Zakątek” projekt zagospodarowania zabytkowego parku

Bolechowo

250 tys. zł

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

UWAGA:

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1. głos zostanie oddany przez nieuprawnioną osobę,

2. wybrana zostanie mniejsza lub większa liczba projektów niż 3,

3. mieszkaniec wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania (elektroniczną lub papierową),

4. wpisane na karcie imię i nazwisko lub adres są nieczytelne,

5. zostanie podany niepoprawny adres.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.