Szukaj

Szukaj

Zaloguj

Zaloguj

Jubileuszowa "moneta"

 

4 CZERWCE – taki  nominał i nazwę  posiada żeton, który został wybity jako pamiątka niecodziennego jubileuszu.  

 

 

Zanim Mennica Polska wybiła żeton ogłoszony został konkurs na nazwę "lokalnej monety". Napłynęło ponad dwadzieścia zgłoszeń. Propozycje padały przeróżne i wszystkie wpisywały się w jedną z czterech kategorii: pochodne od nazwy Czerwonak, nazwy związane z tradycją papierniczą i historią miejscowości oraz niezwiązane bezpośrednio z Czerwonakiem, a z Gminą Czerwonak. Pojawiły się m.in. papirusy, papierniki i papierówki, czerwonczyny, czerwogrosze i czerwiki, młynówki i krauserówki oraz bolechy, zielonki i kicinki.

Ostatecznie wybrana została nazwa „CZERWCE”, pochodząca od czerwca polskiego – robaka, z którego cysterki pozyskiwały na terenie Czerwonaka czerwony barwnik. Autorem nazwy był Piotra Matiasa z Koziegłów. Dodatkowo wyróżniono propozycje - "MŁYNÓWKI" Michała Stoińskiego oraz "PAPIERNIKI" Beaty Plucińskiej.

 

 

 

Wysyłkową sprzedaż "czerwców" prowadzi Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku, kontakt: m.kupidura@akwenczerwonak.pl, tel. 61 8121 404.
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie