Szukaj

Szukaj

Zaloguj

Zaloguj

KSIĄŻKA O czerwonaku

Zapraszamy do zapoznania się z historią wsi Czerwonak opisaną w książce pt. "Historia wsi Czerwonak zapisana w dokumentach, kronikach i na starych fotografiach" pod redakcją dr Marka Rezlera. Poniżej można pobrać poszczególne rozdziały ksiażki w wersji elektronicznej:

 

 

0.

 

 

Wstęp i wprowadzenie

autor: Mariusz Poznański, Marek Rezler

 

 

 

 

1.

 

Z przeszłości Czerwonaka

autor: Marek Rezler

 

2.

 

Dwie minione dekady

autor: Wojciech Skrzekut

 

3.

 

Obchody jubileuszu
autor: Joanna Szalbierz-Kędzierska, Daria Malinowska

 

 

     
    STUDIA I SZKICE

 

1.

 

Papiernicze tradycje Czerwonaka

autor: Olga Krause-Matelska, Marek Rezler

 

2.

 

Dzieje szkolnictwa w Czerwonaku

autor: Olga Krause-Matelska

 

3.

 

 

Najstarsze dzieje osad olęderskich w gminie Czerwonak w XVIII wieku

autor: Zbigniew Chodyła

 

 

4.

 

Parafie w Kicinie i Czerwonaku oraz ich duszpasterze

autor: ks. Andrzej Magdziarz

 

5.

 

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Czerwonaku

autor: Olga Krause-Matelska

 

 

6.

 

Książki, filmy i muzyka, czyli o życiu kulturalnym dawnego Czerwonaka

autor: Karolina Nowaczyk

 

7.

 

Początki i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku

autor: Agata Kaniewska

 

 

8.

 

Historia Harcerstwa w Czerwonaku

autor: Maria Piechowiak

     
     ZAŁĄCZNIKI
  1.   Powstańcy Wielkopolscy z Czerwonaka,

Wykaz mieszkańców powołanych do służby w armii niemieckiej podczas I wojny

 2.     Bibliografia i spis ilustracji
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie