Logowanie:
Logowanie:

Projekt prewencyjny “Bezpieczna gmina – Bezpieczny mieszkaniec”

Bezpieczeństwo, porządek i ład publiczny to podstawowy zbiór potrzeb społecznych, a ich zapewnienie jest powinnością jednostek organizacyjnych państwa. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców gminy wymusza na władzy poszukiwanie coraz to nowszych sposobów i rozwiązań w celu zminimalizowania ryzyka w zakresie zagrożeń dla ich życia, zdrwoia i mienia.

 

W celu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie poznańskim został utworzony projekt prewencyjny “Bezpieczna gmina – Bezpieczny mieszkaniec” .

Dla poprawy efektywności działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa niezbędne jest posiadanie wiedzy w zakresie skali występujących lokalnie zagrożeń. Informacje te winny opierać się nie tylko na analizach statystycznych, ale przede wszystkim na podstwie wymiany informacji z obywatelami. Tym samym, za w pełni zasadne jest aby wdrożenie platformy wymiany informacji pomiędzy Policją, a społecznościami lokalnymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo polegało na cyklicznych spotkaniach.

Działania, realizaujące założenia projektu prowadzone są również na terenie gminy Czerwonak. Podczas regularnych spotkań przy udziale funkcjonariuszy policji, przedstawicieli gminy oraz sołectw analizowane są bieżące wydarzenia gminne, zdarzenia kryminalne i inne związane z bezpieczeństwem, a także ustalane działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

 

Zachęcamy do przekazywania przedstawicielom terenowym, nurtujacych obywateli problemów, zagadnień, które nie muszą ściśle dotyczyć temetyki policyjnej. Mogą to być także sprawy związane z np. oznakowaniem dróg, porządkiem na terenie gminy itp. Problemy te zostaną poruszone na spotkaniach, zostaną wdrożone działania naprawcze lub przekazane odpowiednim służbom celem ich eliminacji.

 

Na jednym z ostatnich spotkań poruszano tematy bezpieczeństwa naszego mienia – nieruchomości, domów, mieszkań. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, poniżej zamieszczamy kilka porad, które mogą zapobiec lub zminimalizować wystąpienia tego typu zagrożeń.

 

Pełen artykuł dot. bezpieczeństwa naszego mienia dostępny jest tutaj:

 

 bezpieczny_dom.odt

 

 

 

Komisariat Policji w Czerwonaku

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.