Logowanie:
Logowanie:

Budowa skateparku w Koziegłowach PROW 2014-2020

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa Skateparku wraz infrastrukturą techniczną w postaci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i monitoringu. Celem projektu jest rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli poszerzyć ofertę obiektów rekreacyjnych na terenie gminy. Propagowanie mało popularnej formy sportu stanie się alternatywną formą spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży (alternatywa dla komputera, telewizji itp.). Regularne uprawianie sportu sprzyja integracji mieszkańców gminy, a także pozytywnie wpływa na zdrowie, co pozwala przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych całości inwestycji.

 

    

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.