Logowanie:
Logowanie:

Dokumentacja organizacyjna

Podstawy prawne działania samorządu

Statut Gminy 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

Sprawozdania z działalności wójta i urzędu gminy 

Zarządzenia Wójta 

Dziennik Ustaw i Monitor Polski 

 

Dokumentacja finansowa

Budżet Gminy i Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Sprawozdania z wykonania budżetu 

Majątek gminy 

 

Dokumentacja Rady Gminy Czerwonak

Rejestr Uchwał Rady Gminy 

Uchwały Rady Gminy i Projekty Uchwał
 

Dokumenty strategiczne


 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czerwonak

Plan odnowy miejscowości Owińska - zobacz

Plan odnowy miejscowości Potasze - zobacz

Plan odnowy miejscowości Kicin - zobacz

Plan odnowy miejscowości Bolechówko - zobacz

 

 

Programy i prognozy

Gminny Program Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na lata 2009-2012 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2013-2016 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Czerwonak na lata 2012-2015

 

Programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dostępne TUTAJ

 

Plany

Plany zagospodarowania przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

 

Petycje

Petycja 1

Petycja 2

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w kadencji 2014-2018

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.