Logowanie:
Logowanie:
Projekt „Szkolenia z języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa nr. 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie oraz wkładu własnego Projektodawcy stanowiących środki prywatne na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego- Instytucją Pośredniczącą.
 
Projektodawcą jest firma Tag-Consulting z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 173/103 wpisana do Rejestru Agencja Zatrudnienia pod numerem 12521 oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00068/2015
 
Projekt realizowany jest od 01.02.2016 roku do 30.04.2017 roku.
 
Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji języka niemieckiego wśród 288 osób dorosłych (bezrobotnych/biernych zawodowo/pracujących/ w tym 150 kobiet oraz 138 mężczyzn) wyłącznie o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 25 lat uczących się/pracujących/zamieszkujących w rozumieniu KC w Poznaniu oraz powiecie poznańskim, w tym minimum 50% osób powyżej 50 roku życia. Wśród 288 osób, które przystąpią do Projektu 92 osoby to osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy), 66 osób to osoby bierne zawodowo oraz 130 osób pracujących. 100 % osób uczestniczących w Projekcie to osoby które nie uczestniczyły w programie Life Long Learning.
 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe szkolenia w postaci:
120 godzin szkoleń na grupę z języka niemieckiego na poziomie A1/A2 lub B1/B2
 
Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TELC lub równoważnym
 
Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.
 
Kto może wziąć udział?
W projekcie weźmie udział 288 osób, w tym 150 kobiet i 138 mężczyzn zainteresowanych uzyskaniem wsparcia oferowanego w projekcie w zakresie podniesienia kompetencji z języka niemieckiego.
 
KRYTERIA UCZESTNICTWA:
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które na dzień przystąpienia do Projektu spełniają następujące kryteria:
  • mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów KC) w Poznaniu lub powiecie poznańskim
  • są w wieku powyżej 25 lat,
  • posiadają niskie kwalifikacje tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, co oznacza, że edukacja
  • zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy nie zaliczają się osoby, które ukończyły szkołę lub studium policealne.
  • są osobami bezrobotnymi (zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy), biernymi zawodowo lub pracującymi
  • są osobami które nie uczestniczyły w programie Life Long Learning czyli są to osoby które dotąd nie uczestniczyły we wsparciu LLL w POKL (niezależnie od rodzaju działania)
 
Zgłoszenia: 
Stowarzyszenie OCWP
Biuro regionalne
ul. Roosevelta 11/9 Poznań
tel. (61) 815 49 99
lub na e-mail
biuropoznan@ocwp.org.pl
 
Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.