Logowanie:
Logowanie:

NEET – aktywni i wykwalifikowani niepełnosprawni

Firma EWAL Ewelina Korczak-Koszów zaprasza do udziału w projekcie „NEET – aktywni i wykwalifikowani niepełnosprawni".
 
Grupę docelową stanowi 60 kobiet i 40 mężczyzn niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, którzy:
  • mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego,
  • nie pracują - są bierne zawodowo lub bezrobotni,
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie dziennym,
  • nie uczestniczą w szkoleniach/kursach finansowanych ze środków publicznych.
 
UWAGA! Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli kształcisz się zaocznie (studiujesz lub uczysz się w szkołach dla dorosłych), a także jeśli uczestniczysz w szkoleniach/kursach, które sam finansujesz.
 
Jak wygląda wsparcie w ramach projektu?
  1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) i ścieżki wsparcia w projekcie.
  2. Zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie identyfikacji potrzeb i możliwości, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. W zależności od zapisów w IPD, możliwe jest również poradnictwo psychologiczne oraz praca modelem tzw. "wieku gorącego ziemniaka".
  4. Szkolenia zawodowe lub
  5. Staże zawodowe u pracodawców w okresie od 3 do 12 miesięcy.
 
Za szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,60 zł na rękę za każdą godzinę szkolenia. Szkolenia trwają od 90 do 130 godzin. W szkoleniach mogą wziąć udział 32 osoby.
 
Za staże zawodowe przysługuje stypendium w wysokości 1.355,00 zł za każdy miesiąc stażu. W stażach może wziąć udział 68 osób.
 
Ponadto zwracamy koszty dojazdu na wszystkie spotkania / zajęcia / szkolenia/ staże.
 
Zapewniamy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, który pomoże w przemieszczaniu się oraz w czynnościach samoobsługowych.
 
Działania realizujemy na terenie całego woj. wielkopolskiego, a wszystkie spotkania staramy się organizować jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników.
 
Okres realizacji projektu: listopad 2016 - czerwiec 2018.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Biuro projektu: ul. Św. Michała 100, pok. 307, 61-005 Poznań
tel. 725 255 369, 725 202 078
e-mail: e.rosochacka@biuroewal.pl, k.blaszko@biuroewal.pl
 
 
Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.