Logowanie:
Logowanie:

Azbest - dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz obowiązki właścicieli nieruchomości.

Informujemy, że w bieżącym roku również można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie tak jak w roku ubiegłym będzie 100 %.
Cały program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Starostwo wyłoni w drodze przetargu specjalistyczną firmę, która będzie świadczyła usługę demontażu, odbioru i transportu wyrobów azbestowych od mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Wnioski dostępne są w BOK Urzędu  Gminy w Czerwonaku oraz  na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
Uwaga: 
  1. wnioski można składać do dnia 16.08.2017 r.   
  2. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji, w którym zawarte są dane dotyczące obowiązkowych  załączników.
Bardzo zachęcamy do skorzystania z dofinansowania w tym roku, gdyż może to być ostatni rok, w którym to będzie możliwe.
 
Jednocześnie przypominamy, że przepisy prawne nakładają na właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest następujące obowiązki:
  1. Wykonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. 
  2. Wynik inwentaryzacji przedstawia się w Informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają Wójtowi Gminy Czerwonak, a osoby prawne – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji, ponieważ dokument ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. 
  3. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych.

Więcej informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czerwonak, Julita Sydow, tel. 61 65 44 263. 

 

 formularz_infor_wnioskodawca.pdf

 

 OSWIADCZENIE_rolnictwo_2017_II.pdf

 

 wniosek_azbest_2017.pdf

 

 wniosek_azbest_2017.doc

 

 zasady_azbest_2017.pdf

 

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.