Logowanie:
Logowanie:

Konkurs "AKWEN MARINA"

Wójt Gminy Czerwonak ogłasza konkurs studialny, otwarty, dwuetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku.

 

Terminy:

26.06.2019 - Ogłoszenie konkursu

19.07.2019 - Składanie zgłoszeń do udziału w konkursie (etap I)

31.10.2019 - Składanie prac konkursowych (etap II)

29.11.2019 - Ogłoszenie wyników

 

Nagrody:

Nagroda główna – 15 000 zł brutto

 

Więcej w regulaminie konkursu:

- regulamin pdf

 

Załączniki do regulaminu:

załącznik 1.1 – formularz zgłoszeniowy

załącznik 1.2 – oświadczenie uczestnika konkursu (I etap konkursu),

załącznik 1.3 – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

załącznik 2.1 – Mapa poglądowa

załącznik 2.2 - Mapa wskazująca zakres opracowania

załącznik 2.3 - Mapa z lokalizacją planowanej kładki pieszo-rowerowej

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.