Logowanie:
Logowanie:

W 2017 roku w ramach budowy dróg na terenie Gminy Czerwonak została wybudowana m.in. ul. Leśna w Mielnie wraz z odcinkiem drogi przez las do Dębogóry. Wykonano odcinek drogi o łącznej długości 1180 m, w tym jezdnię szer. 6,00 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik na całym odcinku, odwodnienie pasa drogowego w postaci rowów przydrożnych oraz oświetlenie w terenie zabudowy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.126.652,99 zł, z czego 988.267,00 zł pochodziło z budżetu państwa jako dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i stanowiło 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 

Nazwa zadania: Budowa dróg gminnych nr 320714P (ul. Leśna) na odcinku od km 0+000 do km 0+795 oraz nr 320715P na odcinku od km 0+000 do km 0+385

Udzielający dotacji: Wojewoda Wielkopolski

Rok realizacji zadania: 2017

Kwota udzielonej dotacji: 988.267,00 złotych

Nazwa programu, w ramach którego udzielono dofinansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.