Logowanie:
Logowanie:

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:

 

1. Wniosek o zmianę lokalizacji wjazdu na posesję.

Wyjaśnienie: Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.

2. Wniosek o wyznaczenie zjazdów indywidualnych i furtki nieuwzględnionych w projekcie.

Wyjaśnienie: Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.

3. Wniosek o uwzględnienie odwodnienia w związku z likwidacją rowu melioracyjnego na rzecz chodnika.

Wyjaśnienie: Nowoprojektowana droga odwadniana będzie w systemie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe zostaną zebrane z chodnika oraz jezdni do kolektora deszczowego i odprowadzone do stawu.

4. Wniosek o progi zwalniające wzdłuż projektowanej drogi:

Wyjaśnienie: Zgodnie z ust. 1 pkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg, 20 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest mniejszy od 50 m, 30 m od przejścia dla pieszych (nie dotyczy progów z przejściami dla pieszych). Nie ma możliwości zaprojektowania progów zwalniających na przedmiotowym odcinku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu.

 

swarzedzka_kicin_pzt.pdf

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.