Logowanie:
Logowanie:

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:

 

1. Dwa wnioski o doprojektowanie pominiętych zjazdów indywidulanych do posesji.

Wyjaśnienie: Zgłoszone zjazdy indywidualne zostały uwzględnione w projekcie.

 

2. Wniosek o zastosowanie na zjeździe indywidualnym odwodnienia liniowego.

Wyjaśnienie: Ze względu na duże pochylenie zjazdu w kierunku posesji, uwzględniono wnioskowany odcinek odwodnienia liniowego.

 

3. Wniosek o usytuowanie ww pasie drogowym miejsca postojowego.

Wyjaśnienie: Wniosek został przyjęty.

 

4. Pytania dotyczące organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia i liczby progów zwalniających.

Wyjaśnienie: Ostateczne rozwiązania związane z nowym oznakowaniem zostaną zatwierdzone przez organ nadzorujący ruchem na drogach gminnych - Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Projekt stałej organizacji ruchu zakłada wprowadzenie progów zwalniających i/lub wyniesionych skrzyżowań z drogami bocznymi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu.

 

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu.

 

Lipowa_I_etap_RYS_1A_PZT.pdf

Lipowa_I_etap_RYS_1B_PZT.pdf

Lipowa_I_etap_RYS_1C_PZT.pdf

Lipowa_I_etap_RYS_1D_PZT.pdf

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.