Logowanie:
Logowanie:

Zmieniający się klimat na obszarze Europy zachodniej i środkowej powoduje powstawanie zjawisk charakterystycznych do tej pory dla obszarów występowania monsunów. Zwiększa się częstotliwość takich zjawisk atmosferycznych jak huraganowe wiatry i katastrofalne ulewy. Coraz częściej skutki gwałtownych zjawisk atmosferycznych odczuwalne są na terytorium naszego kraju. Wichury występują powodowane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym.

 

Do gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogących powodować katastrofy bądź zagrożenia na dużą skalę  zaliczamy:

 •  huraganowe wiatry,
 • długotrwałe intensywne ulewy,
 • długotrwałe intensywne śnieżyce.
 • gradobicie

 

Skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogą być:

 • zagrożenie dla życia i zdrowia ludności,
 • katastrofy budowlane,
 • zniszczenia w infrastrukturze szczególnie energetycznej i telefonicznej,
 • zalania domów, obiektów przemysłowych,
 • zniszczenia w środowisku naturalnym,
 • paraliż komunikacyjny,
 • w przypadku śnieżyc odcięcie niektórych rejonów.

 

Do podstawowych zadań realizowanych na szczeblu Gminy będzie:

 • ostrzeganie przed nadejściem gwałtownych zjawisk atmosferycznych,
 • prowadzenie ewakuacji z obiektów po katastrofach budowlanych lub nią zagrożonych,
 • zabezpieczenie poszkodowanej ludności tymczasowych miejsc zakwaterowania,
 • zabezpieczenie poszkodowanej ludności podstawowych warunków socjalno- bytowych,
 • zapewnienie dostaw artykułów spożywczych ludności odciętej w wyniku śnieżyc,
 • udrożnienie ciągów komunikacyjnych,
 • usunięcie powalonych lub zagrażających drzew,
 • przywrócenie sprawności sieci energetycznej,
 • wypompowywanie wody z zalanych mieszkań,
 • dozór w zakresie sanitarno-epidemiologicznym.

 

 

WICHURY

 

Silne wiatry występujące w Wielkopolsce scharakteryzować można przez podanie:

- maksymalnej średniej prędkości wiatru z ostatnich 10 minut,

- maksymalnej prędkości wiatru w porywach,

- prędkości wiatru w trąbie powietrznej.

 

Wiatry mogące stwarzać zagrożenie klasyfikuje się nie tyle według prędkości przemieszczania się mas powietrza, ile ze względu na dokuczliwość i rozmiar szkód, jakie mogą wyrządzić. I tak:

- „wiatr gwałtowny” – łamiący gałęzie i utrudniający chodzenie wieje z prędkością od 62 do 74 km/godz.; zaliczany jest do klasy I,

- „wichura” – zdolna jest łamać całe drzewa, zrywać dachówki, uszkadzać budynki ma prędkość od 75 do 88 km/godz.; zaliczana jest do klasy II,

- „silna wichura” – zrywająca dachy, wyrywająca drzewa z korzeniami, łamiąca wieże i słupy energetyczne wieje z prędkością od 89 do 102 km/godz.; zaliczana jest do klasy III,

- „gwałtowna wichura” – może powodować rozległe zniszczenia, ma prędkość od 103 do 117 km/godz.; należy liczyć się z zagrożeniem życia; zaliczana jest do klasy IV,

- „huragany” – to wiatry i trąby powietrzne, mogące mieć niszczycielskie skutki, ich prędkość przekracza 118 km/h; przy wietrze o tej prędkości zagrożenie życia jest poważne, związane przede wszystkim z przemieszczającymi się z wielką prędkością różnorodnymi przedmiotami, z których nawet najmniejsze mogą powodować bardzo poważne urazy; zaliczane są do klasy V.

 

Ochrona przed wichurami sprowadza się do zabezpieczenia obywateli i ich mienia oraz usunięcia skutków.

 

 

Przed wystąpieniem wichury

 

 • upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę,
 • opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole),
 • naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

 

Podczas wichury

 

Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):

 • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne elementy budynku,
 • upewnij się, czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku,
 • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
 • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
 • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr),
 • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła - jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,
 • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
 • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu - ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.

Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie.

Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

 

Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

 • wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe,
 • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną oraz główny zawór wody i gazu, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom,
 • zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
 • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

 

Po wichurze

 

 • udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom,
 • unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych,
 • ostrożnie wkraczaj do swego domu,
 • sprawdź  instalację  (gazową,   elektryczną,   wodociągową i   ściekową)  w zniszczonym domu,
 •  wszystkich  zdarzeniach,  mających  istotne  znaczenie  dla  bezpieczeństwa  ludzi informuj służby dyżurne: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie energetyczne, gazowe, inne.

 

 

 

BURZE

 

Burza jest zjawiskiem wyładowań elektrycznych w atmosferze (błyskawice i grzmoty). Zjawisko to najczęściej występuje w okresie letnim. Burzom zwykle towarzyszą intensywne opady (również gradobicia) oraz bardzo silne i porywiste wiatry, które mogą dewastować lasy, niszczyć domy, trakcje kolejowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne. Co roku wiele osób ginie od uderzenia piorunem. Piorun może wywołać również pożar.

 

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

 

Zabezpiecz swoje mienie:

 • przygotuj swoje mieszkanie: zamknij wszystkie okna i drzwi wejściowe, oceń stan okien, w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz,
 • umocuj lub usuń z zewnętrznych parapetów, balkonów, tarasów i podwórek przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr i zagrażać przechodniom,
 • w miarę możliwości pozostań w domu/miejscu pracy – nie planuj spacerów, wypoczynku w parkach, alejach wysadzanych drzewami, itp.

 

 

Postępowanie w czasie burzy

 

Jeżeli burza spotka cię z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań w nim do czasu jej ustania:

 • nie stój pod drzewami,
 • oddal się od wszelkich zbiorników i cieków wodnych, nie kąp się – wyjdź z wody (dotyczy to również łodzi) – pamiętaj, że woda jest doskonałym przewodnikiem elektryczności,
 • gdy burza zastanie cię w szczerym polu, przykucnij, ale nie siadaj na ziemi, a tym bardziej nie kładź się na niej – najbezpieczniej jest kucnąć ze złączonymi i podciągniętymi do siebie nogami, ponieważ po uderzeniu pioruna, w wyniku rozpływu ładunku w postaci prądów powierzchniowych może dojść do przepływu prądu między stopami (skutek powstania różnicy napięć, tzw. napięcia krokowego),
 • odejdź jak najdalej od metalowych urządzeń, a jeśli jesteś w posiadaniu metalowych przedmiotów pozbądź się ich, gdyż mogą one ściągać wyładowania elektryczne,
 • wyłącz telefon komórkowy,
 • jeśli jesteś w samochodzie nie wysiadaj z niego (samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna) – zatrzymaj samochód na poboczu i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymywania się pod drzewami, przewodami elektrycznymi, itp.
 • grupy osób pozostające na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć w odległości do kilkudziesięciu metrów, tak by na wypadek porażenia część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.
 • jeśli jesteś sam w domu unikaj korzystania z telefonów stacjonarnych przewodowych oraz urządzeń elektrycznych, przede wszystkim tych obsługiwanych ręcznie (np. suszarek do włosów, elektrycznych szczoteczek do zębów, elektrycznych maszynek do golenia) – korzystanie z tych urządzeń grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji,
 • sprzęt domowy, zwłaszcza elektronikę – RTV, komputery, itp. odłącz od sieci elektrycznej i innych instalacji przewodowych (np. instalacji antenowych, telekomunikacyjnych, sieci internetowych, TV kablowej itp.), co zapewni ochronę tych urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi,
 • pozostań z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,
 • przygotuj latarki oraz dodatkowe baterie.

 

 

Postępowanie po ustąpieniu burzy:

 

 • unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych i natychmiast zgłaszaj takie przypadki do zakładu energetycznego, Straży Pożarnej, nie próbuj samodzielnie usuwać drzew zwalonych na linie energetyczne.
 • jeśli widzisz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody, czujesz swąd spalonej instalacji, wyłącz elektryczność i gaz – wezwij służby techniczne.

 

 

ŚNIEŻYCE

 

 

Katastrofalne opady śniegu w okresie zimowym spowodować mogą utrudnienia lub nawet paraliż komunikacyjny. Jednocześnie w okresie zimowym wraz z utrudnieniami ruchu mogą wystąpić katastrofy drogowe lub kolejowe. Najniższe temperatury powietrza w roku o wysokości ‑160C występują z prawdopodobieństwem 50%, a temperatury o wysokości ‑240C z prawdopodobieństwem poniżej 10%. Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30°C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu. Odmrożenie -jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu !). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych na odmrożenie części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość palców nóg, nosa, małżowin usznych.

 

Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C. Objawami wychłodzenia są zaburzenia świadomości - do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność. Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia - rozpocznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj natychmiast pomocy medycznej. Rozpocznij od ogrzewania torsu tej osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową- ogrzewaj go własnym ciałem. Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed próbą reanimacji. Przy odmrożeniach kończyn zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego człowieka. Na inne części ciała nakładaj ciepłe (nie gorące) okłady. Nie podawaj alkoholu osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem, w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia. Unikaj podawania kawy - ze względu na zawartość kofeiny; nie podawaj żadnych leków bez dodatkowych wskazań.

 

Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei i zamieci:

- w czasie opadów pozostań w domu,

- jeżeli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia,

- zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków itp.

 

 

Jazda samochodem w zimie

Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować:

 • sprawdź następujące elementy Twojego samochodu: akumulator, płyn chłodzący, wycieraczki i płyn do spryskiwania szyb, układ zapłonowy, termo-start,
 • oświetlenie pojazdu,
 • światła awaryjne, układ wydechowy,
 • układ ogrzewania,
 • hamulce,
 • odmrażacz,
 • poziom oleju (jeśli jest taka potrzeba, wymienić na olej zimowy).
 • załóż zimowe opony i upewnij się, czy mają odpowiedni bieżnik. Uniwersalne opony radialne zazwyczaj nadają się do większości warunków zimowych. Jednakże przepisy w niektórych krajach wymagają stosowania opon z łańcuchami lub opon śniegowych z kolcami,
 • miej przygotowaną skrobaczkę do szyb oraz narzędzie do usuwania śniegu,
 • utrzymuj co najmniej połowę pojemności zbiornika paliwa w czasie zimy,
 • starannie planuj długie podróże,
 • słuchaj komunikatów radiowych o aktualnych warunkach drogowych,
 • podróżuj w ciągu dnia i, jeśli to możliwe, w towarzystwie przynajmniej jednej osoby,
 • w czasie burzy śniegowej staraj się korzystać z komunikacji publicznej,
 • ubieraj się ciepło. Noś odzież wielowarstwową, lekko dopasowaną,
 • na czas dłuższej podróży przygotuj wysokoenergetyczne, suche pożywienie oraz kilka butelek wody,
 • miej w swoim samochodzie: migające światło przenośne z zapasowymi bateriami, apteczkę pierwszej pomocy oraz niezbędne leki, śpiwór lub koc, torby plastikowe (do celów sanitarnych), zapałki, małą łopatkę – saperkę,
 • podręczne narzędzia - szczypce uniwersalne, klucz nastawny, śrubokręt itp.,
 • przewody do rozruchu silnika,
 • łańcuchy lub siatki do opon,
 • jaskrawą tkaninę do użycia jako flagę sygnalizacyjną.

 

 

Jeśli utknąłeś w drodze

 • pozostań w samochodzie. Nie szukaj sam pomocy, chyba że pomoc jest widoczna w odległości 100 m,
 • umocuj na antenie lub dachu samochodu jaskrawą cześć ubrania (najlepiej koloru czerwonego) tak, aby widoczna była dla ratowników,
 • użyj wszelkich dostępnych środków do poprawienia izolacji samochodu,
 • uruchamiaj silnik co godzinę na 10 minut. W czasie pracy silnika włącz ogrzewanie oraz zewnętrzne światła samochodu,
 • zachowaj ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku węgla w spalinach. Utrzymuj rurę wydechową wolną od śniegu oraz dla wentylacji lekko uchyl okna,
 • zwracaj uwagą na oznaki odmrożeń lub wychłodzenia organizmu,
 • wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi. Od czasu do czasu klaszcz w dłonie, wykonuj wymachy ramionami. Staraj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo. Jeśli w samochodzie jest więcej niż jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę,
 • dla utrzymania ciepła wszystkie osoby powinny zgromadzić się koło siebie,
 • unikaj zbędnego lub nadmiernego wysiłku. Zimne otoczenie powoduje dodatkowe obciążenie dla serca. Nadmierny wysiłek, taki jak odgarnianie śniegu albo pchanie samochodu - może spowodować zdrowotne dolegliwości.

 

 

 

GRADOBICIE

 

 

Najczęstszą przyczyną występowania gradobicia jest powstawanie chmur gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim.

 

Bądź przygotowany na wystąpienie gradobicia:

- ubezpiecz swoje mieszkanie,  dom, samochód, zwierzęta gospodarskie,  uprawy połowę od skutków gradobicia,

- zapisz i zapamiętaj   numery   telefonów   na   pogotowie   ratunkowe,   do   służb weterynaryjnych i upewnij się, czy wszyscy członkowie rodziny je znają,

- przygotuj swoje mieszkanie, swój dom:

- zabezpiecz rynny i inne części budynku,

- zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu.

 

Podczas gradobicia

Jeżeli spotka Cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań tam do czasu jego zakończenia.

Jeśli jesteś w domu:

 • zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą    zagrażać przechodniom,
 • pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,
 • w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane,
 • trzymaj pod ręką przy gotowane latarki oraz dodatkowe baterie,
 • miej włączone radio w celu zapoznania się z aktualnymi komunikatami.

 

O wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj pogotowie ratunkowe, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to pogotowiu energetycznemu.

 

Po gradobiciu

 • udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom,
 • nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń; wezwij pomoc,
 • jeżeli  byłeś  ubezpieczony  przed gradobiciem,   wykonaj   zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia w celu ubiegania się o odszkodowanie.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.