Logowanie:
Logowanie:

Zagrożenia nadzwyczajne to zjawiska lub wydarzenia, które zagrażają zdrowiu, życiu ludzi oraz mieniu w sposób masowy na znacznym obszarze, wywołując rozległe straty sanitarne i materialne. Wyróżnia się zagrożenia czasu pokoju i okresu wojny. Z oceny zagrożenia Gminy Czerwonak wynika, że do gatunkowo najcięższych zagrożeń należy zaliczyć:

 

1. pożary przestrzenne,

2. awarie techniczne;

- awarie budowlane,

- awarie chemiczne,

- awarie systemu energetycznego,

- awarie systemów teleinformatycznych,

- katastrofy komunikacyjne,

- silne wiatry,

- opady atmosferyczne.

 

Natomiast zagrożenia o prawdopodobieństwie wystąpienia to:

 

1. zagrożenie powodziowe,

2. długotrwałe śnieżyce,

3. długotrwałe susze,

4. masowe choroby zakaźne wśród zwierząt,

5. choroby zakaźne roślin i masowe występowanie szkodników,

6. naruszenie porządku publicznego o znacznych wymiarach i skutkach,

7. działania o charakterze terrorystycznym.

 

 

Pożary przestrzenne – czytaj

Awarie chemiczne – czytaj

Awarie budowlane – czytaj

Awarie energetyczne – czytaj

Powodzie i podtopienia – czytaj

Katastrofy komunikacyjne – czytaj

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne – czytaj

Upały – czytaj

Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym – czytaj

Niewypały, niewybuchy – czytaj

Epidemie – czytaj
Zagrożenie radiacyjne – czytaj

Klęski żywiołowe – czytaj

 

 

Powyższe materiały przygotowane zostały w oparciu o:

- Plan Zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Czerwonak

- Zasady postępowania i zachowań ludności na wypadek różnych zagrożeń Gmina Czerwonak

- Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń – Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.