Zapraszamy na naukę tańców latynoskich w parach od podstaw. W programie: energetyczna salsa, romantyczna bachata oraz zmysłowa kizomba.

Veolia Energia Poznań SA poszukuje kandydata na stanowisko Serwisant systemu energetycznego.

28 lipca 2018 roku Sołectwo Kicin organizuje wyjazd do Gołuchowa i Kalisza. Wyjazd o 8:00 z pętli autobusowej w Kicinie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bezpłatne szkolenie przygotowujące do programu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na „Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Z uwagi na rozpoczynające się już żniwa i występującą w całej Wielkopolsce klęskę suszy, przypominamy rolnikom, którzy w związku z tą klęską liczą na finansową pomoc ze strony państwa, o konieczności zgłoszenia powstałych szkód do urzędu gminy przed zbiorem uprawy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku poszukuje osoby do pracy w charakterze młodszego wychowawcy w miejscu opieki GOPS, w którym prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.

5 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy Czerwonak podpisał umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na budowę ulicy Południowej w Promnicach w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zostało wydane rozporządzenie Nr 1/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów poznańskiego i obornickiego. Kopię rozporządzenia przekazuję w załączeniu.

Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r.poz. 2160) przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusze promocji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  PODINSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH w wymiarze 1 etatu.

Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne/szkolenie przygotowujące do aplikowania o powierzenie grantu.