Logowanie:
Logowanie:

W dniu 15 września 2017 r. Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR z siedzibą w Kicinie, ul. Wodna 3 – dalej Organizacja, złożył ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Aktywni w Puszczy” w formie wsparcia przez Wójta Gminy Czerwonak
w trybie określonym w przepisie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) - dalej ustawa.
Po analizie oferty, działając na podstawie przepisu art. 19a ust. 1 ustawy, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji przedmiotowego zadaniai zleca jego realizację.                  

W związku z powyższym, informuję, że zgodnie z przepisem art. 19a ust. 4 ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać do dnia 29 września 2017r.:

1)      ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, Wydział Organizacyjny, Nadzoru Właścicielskiego i Zamówień Publicznych, pok. 206 - 207;

2)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pozytek@czerwonak.pl;

3)      za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Czerwonak, Wydział Organizacyjny, Nadzoru Właścicielskiego i Zamówień Publicznych, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu).

 

 

Jacek Sommerfeld

Wójt Gminy Czerwonak

 

 

Treść oferty: Oferta_aktywni_w_Puszczy.pdf

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.