Logowanie:
Logowanie:

W dniu 05 czerwca 2018 r. Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR z siedzibą w Kicinie,  ul. Wodna 3 – dalej Organizacja, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Rajd rowerowy i Piknik Zdrowotny z okazji dnia Ojca” w formie wsparcia przez Wójta Gminy Czerwonak, w trybie określonym w przepisie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650) - dalej ustawa.

 

Po analizie oferty, działając na podstawie przepisu art. 19a ust. 1 ustawy, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji przedmiotowego zadania i zleca jego realizację.

 

W związku z powyższym, informuję, że zgodnie z przepisem art. 19a ust. 4 ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać do dnia 14 czerwca 2018 r.:

1)  ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, Wydział Organizacyjny, Nadzoru Właścicielskiego i Zamówień Publicznych, pok. 206 - 207;

2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pozytek@czerwonak.pl;

3)  za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Czerwonak, Wydział Organizacyjny, Nadzoru Właścicielskiego i Zamówień Publicznych, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu).

 

Oferta - Rajd Rowerowy i Piknik Zdrowotny z okazji dnia Ojca

 

Teskt: UG Czerwonak

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.