Logowanie:
Logowanie:

Konsultacje społeczne programu współpracy programu współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na początku 2015 roku Gmina Czerwonak rozpoczęła prace nad sformułowaniem nowych zasad współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. W tym celu od lutego do kwietnia bieżącego roku odbyła się seria spotkań z przedstawicieli Gminy oraz reprezentantów ww. podmiotów na których omówiono szczegółowo dotychczasowe doświadczenia we współpracy oraz w formie warsztatowej wypracowano rozwiązania służące optymalizacji zasad współpracy.

Spotkania te organizowane były we współpracy z ekspertami zewnętrznymi w ramach projektu  pn.: „Obywatelska Wielkopolska”, którego realizatorami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest: zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Gminie Czerwonak.

 

Skutkiem tych spotkań jest wypracowany projekt programu współpracy programu współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, który przekazujemy w załączeniu do konsultacji społecznych zgodnie z art. 5 a Ustawy z dnia 23.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach konsultacji społecznych:

- na stronie internetowej Gminy Czerwonak, zakładka„konsultacje z organizacjami pozarządowymi”, umieszczono projekt Programu współpracy na rok 2016.

- w terminie od dnia zamieszczenia na stronie internetowej projektu do dnia 26.05.2015 roku, zainteresowani mieszkańcy i organizacje pozarządowe mogą składać swoje uwagi dotyczące programu, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego konsultacje: pozytek@czerwonak.pl lub pisemnie na adres tutejszego urzędu: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

- zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące konsultacje.

- wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez tut. Urząd.

- przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do projektu Programu współpracy na rok 2016 przekazanego Radzie Gminy.

 

W załączeniu przekazujemy projekt Programu współpracy na rok 2016 oraz formularz do konsultacji. Zachęcamy do skorzystania z formularza, jak również przekazywania uwag w innej formie.

 

 Program_wspolpracy_na_2016_rok__projekt.pdf

 

 Formularz_zglaszania_uwag.doc

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁY W KONSULTACJACH !!!

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.