Logowanie:
Logowanie:

W związku z tworzeniem Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak Wójt Gminy Czerwonak zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie Gminy Czerwonak do zgłoszenia swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak.

 

Termin składnia zgłoszeń: do dnia 10 października 2016 r. (decyduje data wpływu).

 

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

 

Poniżej zamieszczamy zarządzenie ws. ogłoszenia naboru:

 

 Zarzadzenie_nr_285_2016.pdf

 

Zgłoszenia należy składać na formularzu według niżej załączonego wzoru:

 

 formularz.doc

 

Do zgłoszenia należy załączyć: 

  1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji/podmiotu i umocowanie osób ją reprezentujących,
  2. statut lub inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację/podmiot działalności.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

 

« poprzedni
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.