Logowanie:
Logowanie:

W związku z tworzeniem Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak Wójt Gminy Czerwonak ponownie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie Gminy Czerwonak do zgłoszenia swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak.

 

Termin składnia zgłoszeń: do dnia 08 grudnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

 

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

 

Poniżej zamieszczamy zarządzenie ws. ogłoszenia naboru:

 

Zarządzenie Nr 353/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

 

Zgłoszenia należy składać na formularzu według niżej załączonego wzoru:

 

 formularz_II_nabor.doc

 

Do zgłoszenia należy załączyć: 

 

 

 

 • aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji/podmiotu i umocowanie osób ją reprezentujących,
 •  

   

   

   

   

 • statut lub inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację/podmiot działalności.
 •  

   

   

   

  Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

  « poprzedni | następny »
  « wróć

  Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.