Logowanie:
Logowanie:

Informujemy, że do dnia 10 października br. do tut. urzędu nie wpłynęła minimalna liczba zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak. W związku z powyższym, Wójt Gminy Czerwonak przedłuża termin zgłaszania kandydatów do dnia 31 października br. (decyduje data wpływu).

 

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:

 

http://bip.czerwonak.pl/public/get_file_contents.php?id=269227

 

Poniżej zamieszczamy zarządzenie ws. ogłoszenia naboru:

 

 Zarzadzenie_nr_285_2016.pdf

 

Zgłoszenia należy składać na formularzu według niżej załączonego wzoru:

 

 

formularz.doc

 

Do zgłoszenia należy załączyć: 

1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji/podmiotu i umocowanie osób ją reprezentujących,

2. statut lub inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację/podmiot działalności.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i podpisać.

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.