Logowanie:
Logowanie:

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, że do dnia 10 października br. do tut. urzędu nie wpłynęła minimalna liczba zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak. W związku z powyższym, Wójt Gminy Czerwonak przedłuża termin zgłaszania kandydatów do dnia 31 października br. (decyduje data wpływu).

 

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:

 

http://bip.czerwonak.pl/public/get_file_contents.php?id=269227

 

Poniżej zamieszczamy zarządzenie ws. ogłoszenia naboru:

 

 Zarzadzenie_nr_285_2016.pdf

 

Zgłoszenia należy składać na formularzu według niżej załączonego wzoru:

 

 

formularz.doc

 

Do zgłoszenia należy załączyć: 

1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji/podmiotu i umocowanie osób ją reprezentujących,

2. statut lub inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację/podmiot działalności.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i podpisać.

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.