Logowanie:
Logowanie:

Główny zakres działalności:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                   

 

Podstawowe dane:

ul. Poprzeczna 12

62 – 005 Owińska

tel. 607 946 116

e-mail: biuro@akademiablekitni.pl

www.akademiablekitni.pl

Bank Millennium 45 1160 2202 0000 0002 3251 2098 

 

Forma prawna:

stowarzyszenie

Numer w KRS lub innym rejestrze: EKS-91

 

Data wpisu do rejestru:

11.12.2012 r.

   

Osoba kierujące organizacją:

Dariusz Kasztelan – Prezes

                 

Osoba wskazana do kontaktu:

Dariusz Kasztelan 

tel. 607 946 116

e-mail: dariusz.kasztelan@akademiablekitni.pl

 

Szczegółowy zakres działania:

1. Organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawnośći i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

8. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i sympatyków oraz wychowanie dzieci młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną i sport.

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.