Logowanie:
Logowanie:

Pełna nazwa organizacji:

Fundacja bezgraniczni.pl

 

Adres siedziby:

ul. Ogrodowa 35, 62-005 Miękowo

 

Adres do korespondencji:

ul. Ogrodowa 35, 62-005 Miękowo

 

Telefony kontaktowe:

663 041 781 i 883 424 300

 

Adres e-mail:

fundacjabezgraniczni@gmail.com

 

6Adres www:

www.fundacjabezgraniczni.pl

 

Forma prawna:

Fundacja

 

Dane identyfikacyjne jednostki:

Numer w KRS 0000484007

REGON 302571424

NIP 7773234353

 

Data wpisu do rejestru:

5 listopada 2013 r.

 

Status organizacji pożytku publicznego:

nie posiada

 

Nazwa banku i numer konta bankowego:

PKO BP 77 1020 4027 0000 1302 1217 7053

 

Funkcja, imię i nazwisko osoby kierującej organizacją:

Prezes Zarządu Agnieszka Kukuła

 

Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu

Wiceprezes Zarządu Julia Karczewska

tel.: 663041781

e-mail: fundacjabezgraniczni@gmail.com

 

Ilość członków:

2

 

Podstawowy zakres działania:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Szczegółowy zakres działania:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozówj świadomości narodowej. Działanie na rzecz upowszechniania wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem turystycznym. Działanie na rzecz międzynarodowej współpracy środowisk twórczych. Budowanie wśród polskich emigrantów i emigracyjnych środowisk biznesowych wizerunku Polski jako miejsca atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym. Promowanie wizerunku Polski jako kraju dającego możliwości rozwoju, atrakcyjnego jako miejsce ponownego osiedlenia. Zachęcanie do powrotu z emigracji. Umacnianie więzi z polską kulturą i poszerzanie wiedzy o Polsce w środowiskach emigracyjnych.

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.