Logowanie:
Logowanie:

Główny zakres działalności:

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Podstawowe dane:
ul. Kolejowa 38, Miękowo
tel. 61 812 61 00
e-mail: gem@onet.eu

BANK POLSKI 69 1020 4027 0000 1802 0472 5315

 

Forma prawna:

stowarzyszenie
Status organizacji pożytku publicznego: posiada
Numer KRS: KRS0000292652
REGON: 300704513
NIP: 7773025922


Data wpisu do rejestru:

12.11.2007
                
Osoby kierujące organizacją:
Andrzej Jeziorek - Prezes
Bogusław Kanon - Vice-Prezes
Marek Sawicki - Sekretarz
Piotr Kiciński - Skarbnik

 

Osoba wskazana do kontaktu:
Agnieszka Nowakowska
tel. 61 812 61 00
e-mail:gem@onet.eu

 

Szczegółowy zakres działania:

  1. tworzenie sekcji sportowych i rekreacyjnych oraz obozów; uczestnictwo osób dorosłych, młodzieży i dzieci w zajęciach i obozach sportowych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć tenisa oraz tenisa na wózkach,
  2. tworzenie sekcji integracyjnych, aktywizacyjnych i rekreacyjnych oraz obozów dla osób niepełnosprawnych; uczestnictwo niepełnosprawnych w obozach i zajęciach tych sekcji,
  3. organizacja otwartych imprez (festynów, pikników, pokazów, konkursów, quizów itp.), oraz innych przedsięwzięć wspierających inicjatywy mieszkańców i ich integrację,
  4. organizacja zawodów, turniejów, konkursów sportowych i rekreacyjnych itp.,
  5. organizacja współzawodnictwa sportowego oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na szczeblu klubowym i międzyklubowym dotyczące turniejów integracyjnych, rozgrywek regionalnych, ogólnopolskich i, międzynarodowych,
  6. wspieranie i udzielanie pomocy; m.in. pomocy w formie nieodpłatnych świadczeń oraz pomocy rzeczowej np. poprzez zakup sprzętu,     
  7. punkt konsultacyjno-informacyjny, tworzenie grup wsparcia, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  8. animowanie zajęć świetlicowych, zajęć edukacyjno-rekreacyjnych, kursów i prelekcji oraz organizowanie czasu wolnego,
  9. inicjowanie i prowadzenie akcji informacyjnych i kampanii promocyjnych w formie drukowanych ulotek, broszur, plakatów, kartek, zaproszeń i innych wyrobów drukowanych oraz w formie strony internetowej w zakresie realizacji celów Statutowych.
« poprzedni
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.