Logowanie:
Logowanie:

Główny zakres działalności:

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

                                                          

Podstawowe dane:

ul. Działkowa 2

62-004 Czerwonak

tel. 667 194 166

e-mail: straz.lopczerwonak@wp.pl

www.cma.cba.pl

Subkonto PKO nr 54 1020 4027 0000 1402 0445 3890

 

Forma prawna:

stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego: posiada

Numer w KRS lub innym rejestrze: 0000113431

REGON: 007026327

NIP: 7781474795

 

Data wpisu do rejestru:

20.01.2004 r.

      

Osoba kierująca organizacją:

Dawid Łowicki - Prezes

                 

Osoba wskazana do kontaktu:

Dawid Łowicki

tel. 667 194 166   

e-mail: lop-cma@wp.pl

 

Szczegółowy zakres działania:

 1. Kształtowanie wrażliwości człowieka a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia
  i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.
 2. Zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłemu pokoleniu.
 3. Zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome odtwarzanie, jak też pomnażanie zasobów przyrody żywej, nieożywionej i krajobrazu jako dobra ogólnonarodowego.
 4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a procesów szczególności:
 • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

 • zachowanie różnorodności biologicznej,

 • zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,

 • zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami poprzez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu,

 • ochronę terenów zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrona drzew i krzewów,

 • utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz stanu gatunków,

 1. ochronę krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego.
 2. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.
 3. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody.
 4. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.