Logowanie:
Logowanie:

Główny zakres działalności:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Podstawowe dane:

ul. Nowe Osiedle 54
62-004 Kicin
tel. 501 354 383

e-mail:kicinlks@gmail.com
www.lkskicin.futbolowo.pl/index.php
PKO BP I O/POZNAŃ 18 1020 4027 0000 1002 0319 5286

 

Forma prawna:

stowarzyszenie
Numer w KRS lub innym rejestrze: EKS-00030/04
REGON: 631174929
NIP: 7772719580


Data wpisu do rejestru:

03.06.2004 r.
                    
Osoba kierująca organizacją:

Bartłomiej Sowiński - Prezes
                 
Osoba wskazana do kontaktu:

Maciej Olejniczak
macko.olejniczak@gmail.com
Osoba ds. kontaktów oraz mediów.
 

Szczegółowy zakres działania:

  1. Działanie na rzecz masowego i wyczynowego sportu wśród dzieci i młodzieży;
  2. Propagowanie różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
  3. Szerzenie kultury fizycznej oraz wykorzystywanie wychowawczych i zdrowotnych walorów sportu;
  4. Popularyzacja różnych dyscyplin sportowych jako masowej formy rekreacji i czynnego wypoczynku;
  5. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej;
  6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
  7. Uczestniczenie w imprezach sportowych i rozgrywkach organizowanych przez inne kluby sportowe, organizacje i związki sportowe na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
  8. Nawiązywanie i umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między sportowcami oraz wyrabianie nawyków koleżeńskiej rywalizacji i etyki sportowej;
  9. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi.
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.