Logowanie:
Logowanie:

Główny zakres działalności:

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Podstawowe dane:

ul. Szkolna 3, 62-004 Kicin

tel. 604 97 47 67

e-mail: len.kicin@poczta.fm
www.kicinonline.pl

neo BANK: 51 9068 1013 0000 0000 0125 9101

 

Forma prawna:

stowarzyszenie
Status organizacji pożytku publicznego: posiada
Numer KRS: 0000299918
REGON: 300800375
NIP: 7773070124


Data wpisu do rejestru:

25.02.2008
                  
Osoba kierująca organizacją:

prezes Andrzej Majchrzak

wice-prezes Ewa Pirogowska

 

Osoba wskazana do kontaktu:
Ewa Pirogowska

tel.:  604 97 47 67
e-mail: len.kicin@poczta.fm

 

Szczegółowy zakres działania:

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju Kicina i okolic (Janikowa i Klin, Puszcza Zielonka i jej południowa otulin), w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. ochrony środowiska oraz czynnej ochrony przyrody,
 2. upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarczym, ekologicznym i kulturowym,
 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 4. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w tym agroturystyki,
 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 7. upowszechnianie i promowanie walorów turystycznych, miejsc o znaczeniu historycznym  i przyrodniczym.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. zabieranie głosu i wyrażanie swego stanowiska na forum publicznym,
 2. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,
 3. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
 4. podejmowanie współpracy z jednostkami administracji samorządowej i wspomaganie działań tych jednostek,
 5. pozyskiwanie sponsorów,
 6. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,
 7. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.