Logowanie:
Logowanie:

Główny zakres działalności:

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

                                                          

Podstawowe dane:

ul. Bydgoska 8
62-005 Owińska

tel. 604 231 888, 785 232 606

e-mail: stowarzyszenie@infoczerwonak.pl

www.stowarzyszenie.infoczerwonak.pl

PBS 95 9043 1070 2701 0018 2504 0001

 

Forma prawna:

stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego: posiada

Numer w KRS lub innym rejestrze: 0000104623

REGON: 630774053

NIP: 777-26-11-380

 

Data wpisu do rejestru:

1996 r., status OPP od 2010 r.

                        

Osoba kierująca organizacją:

Jacek Kiedrowicz- Prezes

                 

Osoby wskazane do kontaktu:

Jacek Kiedrowicz

tel. 603 427 528

Paweł Foiński

tel. 785 232 606

e-mail: wskrzekut@infoczerwonak.pl

 

Szczegółowy zakres działania:

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie:
  1. działalności na rzecz, kształtowania i ochrony środowiska oraz rozwoju sportu i rekreacji;
  2. edukacji ekologicznej i propagowania działalności proekologicznej;
  3. działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  4. działań na rzecz rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości;
  5. działań na rzecz rozwoju edukacji i kształcenia ustawicznego.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie sportu, rekreacji i tworzenia miejsc wypoczynku mieszkańcom Gminy;
  2. działania zmierzające do ochrony i tworzenia terenów zielonych;
  3. prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych;
  4. działania zmierzające do ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
  5. użytkowanie wód i prowadzenie na nich racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej w granicach i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. organizowanie i inicjowanie działalności wędkarskiej;
  7. sprzedaż licencji wędkarskich na połów ryb dla członków Stowarzyszenia, niezrzeszonych oraz młodzieży w akwenach będących w posiadaniu lub użytkowaniu Stowarzyszenia;
  8. prowadzenie działalności, w tym gospodarczej, służącej gromadzeniu środków finansowych i materialnych na realizację statutowych zadań;
  9. pobudzenie ofiarności publicznej i gromadzenia środków finansowych i dóbr materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych w kraju i za granicą, na realizacje statutowych celów;
  10. realizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  11. prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej, promowanie podmiotów i zamierzeń ukierunkowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  12. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie pobudzania wzrostu aktywności obywatelskiej;
  13. organizacje letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  14. tworzenie instytucjonalnych struktur opiekuńczych oraz podejmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych wśród dzieci młodzieży oraz dorosłych – mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rodziny;
  15. podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz towarzyszących mu zjawisk marginalizacji i wykluczenia społecznego;
  16. prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej, promowanie podmiotów i zamierzeń ukierunkowanych na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości;
  17. prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej, promowanie podmiotów i zamierzeń ukierunkowanych na rzecz rozwoju edukacji i kształcenia ustawicznego.
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.