Logowanie:
Logowanie:

Główny zakres działalności:

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Podstawowe dane:
Adres siedziby:
Os. Leśne 5  
62-028 Koziegłowy

 

Adres do korespondencji:
Os. Leśne 13/110
62-028 Koziegłowy

tel. 504 972 773
e-mail: kontakt@tworczemamy.pl

www.tworczemamy.pl

 

Forma prawna:

stowarzyszenie

 

Numer w KRS 000368028
REGON  301576520
NIP 7773192850

 

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada


Data wpisu do rejestru:

18.10.2010 r.
                  
Osoba kierująca organizacją:
Anna Mrówczyńska - Prezes

 
telefon kontaktowy: 504 972 773
adres e-mail: a.mrowczynska@op.pl

 

Osoba wskazana do kontaktu:

Anna Mrówczyńska, tel. kontaktowy: 504 972 773

adres e-mail: a.mrowczynska@op.pl

 

Ilość członków: 20 
Nazwa banku i numer konta bankowego: WBK 19 1090 1359 0000 0001 3149 8949
 

 

Szczegółowy zakres działania:

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Tworzenie wspólnoty mam umożliwiającej właściwy i najpełniejszy rozwój.
 2. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji wychowawczych.
 3. Dbanie o pełny rozwój intelektualny, fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sfery uczuć i zdolności twórczych, w celu wychowania ich na osoby zdolne do samodzielnego życia w społeczeństwie.
 4. Popularyzowanie idei twórczego macierzyństwa.
 5. Wspieranie procesu nabywania kompetencji rodzicielskich w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
 6.  Inspirowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych sprzyjających świadomemu i dojrzałemu rodzicielstwu.
 7. Pomoc duchowa, psychologiczna i materialna rodzinom, szczególnie tym w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Działalność informacyjna i wydawnicza.
 9. Działalność charytatywna.
 10. Prowadzenie działań zmierzających do tworzenia placówek edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych.
 11. Integrowanie środowiska lokalnego.
 12. Działalność na rzecz parafii p.w. M.B. Fatimskiej w Koziegłowach.

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie zajęć dla mam z uwzględnieniem ich potrzeb.
 2. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, dla rodzin.
 3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.
 4. Integrowanie rodzin poprzez organizację wyjazdów i festynów parafialnych.
 5. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
 6. Popularyzowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
 7. Współpracę z władzami, reprezentowanie interesów rodzin z dziećmi wobec władz.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 9. Zdobywanie środków na wyżej wymienione zamierzenia. 
 10. Prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.