Logowanie:
Logowanie:

Pełna nazwa organizacji:

Uczniowski Klub Sportowy "Grot"

 

Adres siedziby:

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"

ul. Poznańska
62-028 Koziegłowy

 

Adres do korespondencji:

jak wyżej

 

Telefon kontaktowy:

61 8127-082

 

Adres e-mail:

uks.grot.kozieglowy@wp.pl

 

Adres www:

www.sprowecki.superszkolna.pl

zakładka: UKS "Grot" Koziegłowy

 

Forma prawna:

stowarzyszenie

 

Dane identyfikacyjne jednostki:

Numer w KRS lub innym rejestrze: RUKS-00088/08

REGON 300927377

NIP 777-30-83-902

 

Data wpisu do rejestru:

02.06.2008 r.

 

Status organizacji pożytku publicznego:

posiada

 

Nazwa Banku i numer konta bankowego:

Bank PKO S.A.

39 1240 1763 1111 0010 2236 6785

 

Funkcja, imię i nazwisko osoby kierujacej organizacją (np. prezes, komendant, proboszcz):

Aleksandra Drzewiecka, Prezes Zarządu

 

Imię nazwisko osoby wskazanej do kontaktu:

Aleksandra Drzewiecka

tel. kontaktowy: 61 8127-082

adres e-mail: uks.grot.kozieglowy@wp.pl

 

Ilość członków:

ok. 100

 

Podstawowy zakres działania:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Szczegółowy zakres działania:

  1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Szkoły;
  2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
  3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
  4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
  5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem fuknji zdrowotnych;
  6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa  sportowego;
  7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
  8. zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania pływania, lekkoatletyki i innych dyscyplin sportowych.
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.