Logowanie:
Logowanie:

Główny zakres działalności:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                            

 

Podstawowe dane:

Ul. Leśna 6

62-004 Czerwonak

Facebook

 

Forma prawna:

stowarzyszenie

Numer w KRS lub innym rejestrze: EKS-00087

REGON: 302166050

NIP: 7773226365

 

Data wpisu do rejestru:

19.07.2012 r.

      

Osoby kierujące organizacją:

Tomasz Drgas - prezes (518-587-656)

Sławek Matelski - wiceprezes (513-467-640)

Wojciech Cieślik - rzecznik prasowy (792-525-952)

Patryk Lisek - sekretarz (665-150-882)

Marian Klessa - bosman (504-972-608)

Remigiusz Malinowski - bosman (661-566-204)

 

Szczegółowy zakres działania:

  1. Organizacja i rozwój oraz popularyzacja turystyki we wszystkich jej formach.
  2. Organizacja zawodów sportowych oraz uczestnictwo w innych imprezach i zawodach masowych krajowych i zagranicznych.
  3. Organizacja kursów, szkoleń, treningów, obozów i zgrupowań dla zawodników, szkoleniowców, instruktorów, ogółu członków Klubu i innych osób niezrzeszonych.
  4. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi i sprzętem.
  5. Współdziałanie w zakresie rozwoju dyscypliny z zakładami pracy, szkołami oraz z właściwymi instytucjami i organizacjami.
  6. Rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.
  7. Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego członków, zawodników, trenerów i działaczy.
  8. Popularyzowanie sportów wodnych w środkach masowego przekazu.
  9. Podejmowanie innych działań w celu realizacji zadań statutowych.
  10. Wspieranie integracji osób niepełnosprawnych.
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.