Logowanie:
Logowanie:

Pełna nazwa organizacji:

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu

Warsztat Terapii Zajęciowej

 

Adres siedziby:

ul. Kolejowa 3

62-005 Owińska

 

Adres do korespondencji:

jak wyżej

 

Telefon kontaktowy:

61-829-90-29

 

Adres e-mail:

wzinr@op.pl

 

Adres www:

wzinr.org.pl

 

Forma prawna:

stowarzyszenie

 

Dane identyfikacyjne jednostki:

Numer w KRS: 0000239124

REGON 630393523

NIP 778-10-33-787 

 

Data wpisu do rejestru:

08.12.1983 r.

 

Status organizacji pożytku publicznego:

nie posiada

 

Nazwa Banku i numer konta bankowego:

BZ WBK SA

22 1090 1346 0000 0001 1970 2755

 

Funkcja, imię i nazwisko osoby kierujacej organizacją (np. prezes, komendant, proboszcz):

Mirosława Rynowiecka - Prezes W.Z.I.N.R.

 

Imię nazwisko osoby wskazanej do kontaktu:

Małgorzata Wołosz

tel.: 504-310-701 

 

Ilość członków:

2200 osób

 

Podstawowy zakres działania:

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Szczegółowy zakres działania:

Warsztaty Terapii Zajęciowej pod patronatem Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Owińskach pracuje już od sierpnia 2004 r. Warsztaty w Owińskach powstały jako czwarte w powiecie poznańskim. Mieszczą się w siedzibie Koła, w zabytkowym budynku, który w 2002 r. Gmina Czerwonak przekazała na potrzeby związku. Od tej pory Koło przeżywa rozwój, a zdewastowany budynek jest systematycznie remontowany i adaptowany na potrzeby pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Z Warsztatów Terapii Zajęciowej korzystają osoby w wieku od 19 do 51 lat, z niepełnosprawnością intelektualną od umiarkowanej. Uczestnicy uczą się niezbędnych w codziennym życiu umiejętności w siedmiu pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, komputerowej, muzycznej, tkacko-krawieckiej, stolarskiej i wyrobu świec. Do dyspozycji na terenie warsztatów jest również psycholog oraz rehabilitant. Zajęcia w pracowniach to dla nich znakomita nauka samodzielności.

Placówka realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawoności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

 

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m.in.:

- ogólne usprawnienie,

- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,

- przygotowanie do życia w środowisku społecznym,

- poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,

- rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej.

 

Podstawową działalnościa świadczonych usług jest ergoterapia. Procesem ergoterapeutycznym objętych jest 35 uczestników - osób niepełnosprawnych o schorzeniu somatycznym i intelektualnym.

 

Zajęcia pod kierunkiem terapeutów zajęciowych, prowadzone są w systemie rotacyjnym w pracowniach:

- tkacko-krawieckiej,

- plastyczno-ceramicznej,

- muzycznej,

- komputerowej,

- gospodarstwa domowego,

- stolarskiej,

- wyrobu świec.

Ponadto prowadzone są zajęcia zumby, aerobic, nordick walking,  tenisa ziemnego. 

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.