Logowanie:
Logowanie:
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach projektu pn. "Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.
 
Opracowywany Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak części związanej z terenem miejscowości Owińska będzie stanowił mapę kapitału gospodarczego i społecznego gminy, pozwoli wyznaczyć kierunki strategiczne i konkretne plany zrównoważonego rozwoju gminy dla danego terenu oraz podnosić jakość usług publicznych.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak umożliwi realizację nowych zadań, przy jednoczesnym zwiększeniu szans aplikacyjnych w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz.
 
Dofinansowanie projektu z UE:
211500,00 PLN
(słownie: dwieście jedenaście tysięcy pięćset 00/100)
 

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.