Logowanie:
Logowanie:

Czerwonacki Budżet Obywatelski - znamy projekty, które trafią na karty do głosowania!

W sierpniu zakończył się proces weryfikacji projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego.

Te, które zostały pozytywnie ocenione przez specjalny zespół trafią na karty do głosowania. Rozpocznie się ono 2 września i potrwa 21 dni.

W tym roku mieszkańcy zgłosili 27 pomysłów, z czego 16 dotyczyło zadań inwestycyjnych, a 11 zadań nieinwestycyjnych (miękkich). Dotyczą one między innymi sportu, rekreacji, zieleni oraz infrastruktury gminnej. W przypadku projektów miękkich postawiono na wydarzenia integrujące mieszkańców lub zapewniające im różne usługi społeczne. Łącznie do rozdysponowania wśród mieszkańców jest 500 tysięcy złotych. Projekty, które zostaną wpisane do budżetu gminy na rok 2020 poznamy do 30 października tego roku.

 

Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy, a głosować będzie można na specjalnym portalu https://czerwonak.konsultacjejst.pl.

 

 Uchwala_RG_Czk_wymagania_zasady_i_konsultacje.pdf

 zarzadzenie_100_2019_w_spr_zasad_BO_2020.pdf

 zarzadzenie_157_2019_zmieniajace_BO.pdf

 zarzadzenie_65_2019_w_spr_przeprowadzenia_konsultacji.pdf

 

 

GŁOSOWANIE: od 2 do 23 września

 

- Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 13 lat.
- Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach na terenie gminy Czerwonak oraz online za pośrednictwem specjalnego portalu https://czerwonak.konsultacjejst.pl/ od 1 września

 lokalizacja_urn.docx

- Głosować można również elektronicznie klikając w ten sam link.

- Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy 3 wybranych projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny.

- Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.

 

 

 

LISTA PROJEKTÓW, NA KTÓRE MOŻNA GŁOSOWAĆ: 

 

Projekty tzw. "miękkie":

 

Tytuł projektu: Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych.

Autor: Anita Banaszak

Zajęcia o charakterze animacyjnym realizowane w miesiącach lipiec-sierpień, kierowane głównie do dzieci, ale też do całych rodzin.  Byłyby to m. in. warsztaty plastyczne, gry i zabawy (również podwórkowe), turnieje sportowe, rodzinne wycieczki, spotkania i warsztaty łączące pokolenia. Zajęcia odbywałyby się codziennie, trwały 4 godziny, a prowadzone były przez 2 animatorów. Byłaby to kontynuacja działań tegorocznych, prowadzonych z funduszu pochodzącego właśnie z Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego, cieszących się dużym zainteresowaniem. Koszt projektu: 25 000 zł.

 

Tytuł projektu: Sportowe Owińska

Autor: Jan Ratajczak

Projekt zakłada organizację darmowych zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych przez okres całego roku (z wyłączeniem miesięcy lipiec-sierpień). Zajęcia odbywałyby się w Szkole Podstawowej w Owińskach, były by to: gry sportowe (w zależności od preferencji i liczby osób: piłka nożna, siatkówka, koszykówka – raz w tygodniu, 120 minut), zajęcia „zdrowy kręgosłup” (raz w tygodniu, 60 minut), zajęcia „shape” (raz w tygodniu, 60 minut). W ramach realizacji projektu zostałyby zakupione piłki, hantle, wałki do zajęć „zdrowy kręgosłup”. Koszt projektu: 25 000 zł

 

Tytuł projektu: Zdrowa rodzina plus

Autor: Krystyna Flaum

Założeniem projektu jest wsparcie praktyczne i edukacyjne dla rodzin spodziewających się dziecka, a także edukowanie i zajęcia w zakresie opieki nad niemowlętami i dziećmi do lat 2. Byłyby to co miesięczne spotkania z położną, pediatrą, fizjoterapeutą i terapeutą rozwoju sensorycznego małego dziecka oraz dietetykiem. W ramach projektu będą odbywały się również zabawy z j.angielskim, zajęcia rytmiczno-muzyczne, sensoplastyczne, taneczne dla dzieci od 0 do 2 lat oraz udzielane będą porady laktacyjne. Zajęcia odbywałyby się w Baby Clinic Holistyczna Szkoła Narodzin w Koziegłowach. Koszt projektu: 25 0000 zł.

 

Tytuł projektu: Spotkania z kulturą, historią i sportem. Znani goście w gminie Czerwonak

Autor: Robert Maciejewski

Projekt zakłada zorganizowanie w różnych miejscowościach gminy kilku (5-6) spotkań ze znanymi ludźmi ze świata kultury, nauki, sportu. Miałyby one mieć charakter ciekawych dyskusji, podczas których przybyli goście wymienialiby poglądy i odpowiadali na pytania moderatora oraz osób przybyłych na spotkania. Ich celem były

Spotkania mają służyć m.in.: integracji i aktywizacji środowisk naszej oraz edukacji mieszkańców. Koszt projektu: 25 000 zł

 

Tytuł projektu: Kobiety chcą więcej - wspieranie rozwoju kobiet poprzez organizację różnorodnych wykładów, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych i akcji charytatywnych.

Autor: Anita Banaszak

Projekt opierałby się na organizacji różnorodnych  tematycznych spotkań, wykładów, warsztatów rękodzielniczych i zajęć dotyczących różnych dziedzin życia i tematów (m. in. polityki, nauki, zdrowia, kosmetyki, sztuki, projektowania wnętrz, fotografii) oraz zajęcia ruchowe (np. zumba, fitness, samoobrona). Spotkania odbywałyby się przez cały rok, w różnych miejscowościach gminy. Ważnym elementem projektu  byłoby zorganizowanie II Gminnego Spotkania Kobiet, a także organizacja różnych akcji charytatywnych. Koszt projektu: 20 000 zł

 

 

Projekty tzw. "twarde":

 

Tytuł projektu: Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u „Bajkowych Ludków”

Autor: Jolanta Gabryelczyk

Projekt dotyczy przedszkola znajdującego się w Koziegłowach. Zakłada on kompleksowe wyposażenie przedszkolnego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, sprawnościowe i rekreacyjne w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego miejsca do zabawy. Na placu miałaby znaleźć się również duża altana pozwalająca schronić się przed słońcem. Ponadto projekt przewiduje montaż markiz zewnętrznych, mocowanych wzdłuż tarasu, od najbardziej nasłonecznionej strony wschodniej, tj. od strony placu zabaw. Koszt projektu: 127 258 zł

 

Tytuł projektu: Łącznik chodnikowy na os. Leśnym w Koziegłowach

Autor: Sławomir Olejniczak

Przedmiotem projektu jest budowa około 30 metrów nowego chodnika od przystanku „Koziegłowy/Os. Leśne” do chodnika przy bloku 1A – z kostki brukowej lub płyt. Łącznik miałby zastąpić wydeptaną przez pieszych ścieżkę stanowiącą „drogę na skróty” dla oszczędności czasu. Aktualna wydeptana w trawniku ścieżka szpeci osiedlowy krajobraz (trawa była siana w tym miejscu bezskutecznie już wiele razy), a nowy wygodny chodnik uporządkowałby przestrzeń publiczną jednocześnie ułatwiając pieszym przemieszczanie się. Koszt projektu: 30 000 zł

 

Tytuł projektu: Pumptrack w Promnicach – tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach.

Autor: Edyta Godawa

Projekt zakłada budowę toru przeszkód o charakterze pętli, składającego się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Służyć może do rekreacyjnej jazdy dla najmłodszych oraz do treningów dla bardziej zaawansowanych. Mogą korzystać z niego osoby jeżdżące na rowerach, deskorolkach, hulajnogach lub rolkach. Głównym celem realizacji tego projektu jest stworzenie uniwersalnego miejsca, które połączy pokolenia, gdyż korzystać z niego mogą osoby w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności. Koszt projektu: 150 000 zł.

 

Tytuł projektu: Nowe huśtawki, nowe zabawki !!! Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Przylesie oraz stworzenie nowego terenu rekreacyjnego przy ul. Działkowej w Czerwonaku.

Autor: Piotr Jęchorek

Projekt polega na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy osiedlu Przylesie oraz utworzenie nowego placu zabaw i miejsca rekreacji przy ul. Działkowej w Czerwonaku. Projekt jest odpowiedzią na zwiększającą się ilość dzieci mieszkających na osiedlu Przylesie, dla których 2 obecnie istniejące niewielkie place zabaw są niewystarczającą przestrzenią do rekreacji. Rozbudowa placu zabaw wraz z terenem parkowym w starym sadzie stworzyłaby możliwość rodzinnego spędzania wolnego czasu i integracji międzypokoleniowej, dając dzieciom szansę na aktywny wypoczynek, a opiekunom – na chwilę odpoczynku w cieniu drzew. Koszt projektu: 150 000 zł.

 

Tytuł projektu: Samoobsługowe stacje napraw rowerów w Koziegłowach.

Autor: Sławomir Olejniczak

Przedmiotem projektu jest zakup, transport, montaż i konserwacja dwóch samoobsługowych stacji napraw rowerów wraz z utwardzeniem podłoża. Stacje miałyby powstać na Osiedlu Karolin (w pobliżu marketu Chata Polska) i na Osiedlu Leśnym (przy Centrum Kultury i Rekreacji). Potrzeba postawienia stacji napraw rowerów wiąże się z coraz częstszym wyborem roweru jako środka transportu przez mieszkańców gminy – transport ten rozwija się, powstają nowe ścieżki rowerowe łączących miejscowości. Na takich samoobsługowych stacjach każdy mieszkaniec będzie mógł sam bezpłatnie naprawić swój rower: dokręcić pedały, błotniki, wyregulować hamulce, przerzutki lub napompować koła. Koszt projektu: 30 000 zł

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie.

Autor: Helena Stachowiak

Projekt związany z rewitalizacją pobocza obejmuje prace takie jak: usunięcie dzikorosnących krzaków, wyrównanie terenu, nasadzenie drzew i krzewów, zasianie trawy, a dotyczący odnowienia skweru: wymianę podłoża, nasadzenie roślin, obramowanie skweru kostką lub kamieniem. Zrewitalizowane pobocze i skwer miałyby służyć zarówno społeczności lokalnej jak i turystom, stworzyć warunki do aktywnego spędzania czasu w estetycznie urządzonym otoczeniu. Realizacja projektu przyczyniłaby się do zwiększenia atrakcyjności miejscowości i upiększenia terenów, które obecnie są zaniedbane i utraciły walory krajobrazowe. Koszt projektu: 150 000 zł.

 

Tytuł projektu: Każda ulica ma swoje drzewo

Autor: Jerzy Wolniewicz

Założeniem projektu jest obsadzenie drzewami (lipami) ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach w celu odtworzenia wyglądu ulicy Lipowej sprzed okresu remontu drogi, w czasie którego usunięto część drzewostanu oraz nasadzenie nowych drzew na innych ulicach wsi Bolechówko i Potasze. Drzewostan obu wsi, mimo położenia w bliskiej odległości od Puszczy Zielonki, jest ubogi. Ponadto planuje się nasadzenia drzew na wlotach ulic wsi Bolechówko i Potasze odchodzących od ul. Lipowej – przy każdej ulicy nasadzone będzie drzewo związane z nazwą ulicy, np. na ul. Wierzbowej – wierzba, na ul. Wiśniowej – wiśnia, itp. Koszt projektu: 150 000 zł

 

Tytuł projektu: Nowe ławki w amfiteatrze przy Klubie Kogucik w Potaszach

Autor: Jerzy Wolniewicz

Wniosek dotyczy wymiany siedzisk w amfiteatrze przy Klubie Kogucik w Potaszach, która jest konieczna ponieważ aktualne ławki są spróchniałe. Poza kwestią bezpieczeństwa, renowacja siedzeń w amfiteatrze przy Klubie Kogucik jest też kwestią zadbania o wizerunek tego miejsca – Amfiteatr wykorzystywany jest podczas odbywających się tutaj warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także koncertów, spektakli i innych imprez. Projekt zakłada wymianę siedzisk zrobionych z kantówek sosnowych, na bardziej wytrzymałe –  dębowe. Koszt projektu: 10 000 zł. 

 

 

 

« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.