W północnej części gminy położone są rozległe tereny inwestycyjne. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone są pod aktywizację gospodarczą.

Archiwum