Poszukiwane są społecznie odpowiedzialne wielkopolskie przedsiębiorstwa!

Dziesięciu przedsiębiorców z różnych branż oferuje zniżki na swoje usługi dla meldujących się mieszkańców gminy!

Już 28 kwietnia wielkie wydarzenie sportowe w Czerwonaku! Zareklamuj się!

Przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych prac odbywających się w ramach projektu: "Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców (firmy - mikro, małe, średnie, duże), gmin (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie) oraz organizacji (fundacje, stowarzyszenia).

Przedstawiamy zestawienie inwestycji przeprowadzonych w kończącym się roku.

Ostatnio na terenie kraju, również i naszej gminy, przedsiębiorcy zaczęli otrzymywać pisma,  w których nakazuje się wpłatę  115 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców.

Firmy, które w praktyce realizują zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR), czyli w swojej działalności uwzględniają interesy społeczne oraz dbają o środowisko naturalne zasługują na wyróżnienie.