Logowanie:
Logowanie:

 

Zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.2018, poz.650), w przypadku gdy przedsiębiorca posiada w CEIDG wiele wpisów „aktywnych” (zdublowane wpisy), uzupełnia wybrany wpis o dane wymagane na podstawie art.5 ust.1 i  ust.2 pkt 1-6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647), a pozostałe, niepoprawne wpisy powinien wykreślić, tak by w CEIDG pozostał tylko jeden „aktywny”.  Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynności w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, (ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.).  Po upływie tego terminu CEIDG automatycznie wykreśli wszystkie wpisy przedsiębiorcy, który posiada więcej niż jeden wpis „aktywny”.

 

Tekst: UG Czerwonak

Archiwum
następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.