Logowanie:
Logowanie:

Powszechny Spis Rolny odbywa się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Powszechny Spis Rolny odbywa się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

 

W spisie rolnym zostaną zadane pytania m.in o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny, pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.
 
Spis prowadzony jest w gospodarstwach rolnych:
  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
 
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych udzielają informacji o gospodarstwach rolnych przez:
  • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl)
  • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99.
 
Dodatkowo w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 (parter) dostępne jest miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy.
 
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie - telefonicznie lub bezpośrednio.
 
Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu.
 

Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

  

 

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.