Logowanie:
Logowanie:

Raport o stanie gminy Czerwonak

19 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się sesja, na której podejmowana będzie uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi oraz odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Biurze Rady i Sołectw (p. 107 i 108).

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem, składają do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Druk zgłoszeniabędzie można pobraćna stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Biurze Rady i Sołectw (p. 107 i 108).

 

raport_o_stanie_gminy.pdf

 

 raport_o_stanie_gminy__zgloszenie.pdf

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.