Logowanie:
Logowanie:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy Czerwonak udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Czerwonak przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  -  tłumacza PJM (polski język migowy)
  -  tłumacza SJM (system językowo – migowy)
  -  tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w kancelarii Urzędu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Czerwonak zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 

zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza .doc

Anna Kołodziejczak - Sobczak

Kierownik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.