Logowanie:
Logowanie:

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym - Bolechowo

Ogloszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym Bolechowo AG.pdf

 

Gmina Czerwonak dnia 13 sierpnia 2010 r. zawarła umowę o dofinansowanie Projektu pn. ”Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Czerwonak – uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bolechowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, działanie 1.7. 
Nadrzędnym celem projektu była poprawa warunków ekonomicznych mieszkańców gminy oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru poprzez doprowadzenie infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych pod aktywizacje gospodarczą AG (pod obiekty przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, usługowe z jednoczesnym zakazem lokalizacji budynków handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000m2) o łącznej powierzchni około 40 ha. 
Działki na terenie objętym Projektem posiadają dostęp do drogi publicznej, ponadto przez wschodnią część terenu przebiega wykonany już odcinek drogi wojewódzkiej 196 (obwodnica Murowana Goślina). 
Dnia 10 sierpnia 2012r Gmina podpisała umowę z Wykonawcą robót budowlanych na prawie 1.400.000,00zł. 

 

Całkowita wartość Projektu wyniesie około 1.500.000,00 zł., z czego 65% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.