Logowanie:
Logowanie:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kliny

Informujemy, że zakończony został proces konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kliny”, realizowanych w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji". W wyniku uwzględnienia przez Wójta Gminy Czerwonak uwag złożonych przez uczestników konsultacji, projekt planu został podzielony na dwie części: „Kliny - część A” i „Kliny - część B”.

 

Po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, projekty planów zostaną przekazane instytucjom wymienionym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu zaopiniowania i uzgodnienia. Z projektami planów będzie można zapoznać się na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, które przewidziane jest w IV kwartale br.

 

Niniejszy raport prezentuje przebieg i rezultaty kilkumiesięcznego procesu konsultacji społecznych prowadzonego w Urzędzie Gminy Czerwonak na podstawie umowy nr 14/2017/PDP zawartej w dniu 21.09.2017 r. z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” realizującą projekt „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju nr POWR.02.19.00-00-KP17/15.

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kliny

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.