Logowanie:
Logowanie:

Azbest - dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Informujemy, że w bieżącym roku również  można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie tak jak w roku ubiegłym będzie  100 %.   

Cały program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, natomiast  wnioski wraz z regulaminem dostępne są w BOK Urzędu  Gminy w Czerwonaku  oraz  na stronie internetowej  Urzędu Gminy i BIP Urzędu Gminy Czerwonak.   

 

Uwaga:

1.     wnioski można składać do dnia 15.07.2019 r.  

2.     Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem  udzielania dotacji, w którym zawarte  są dane dotyczące załączników.                                                                                            

 

 

Jednocześnie przypominamy, że   przepisy prawne nakładają na właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest następujące obowiązki:

  1. Wykonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
  2. Wynik inwentaryzacji przedstawia się w informacji o wyrobach zawierających azbest.
    Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają  Wójtowi Gminy Czerwonak, a osoby prawne - Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji, ponieważ dokument ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
  3. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych.

 

 wniosek_azbest_2019.doc

 

 formularz_infor_wnioskodawca.pdf

 

 305_zal.pdf

 

 OsWIADCZENIE_rolnictwo_2019.pdf

 

 

Julita Sydow
Urząd Gminy Czerwonak
tel. 061-65-44-263 

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.