Logowanie:
Logowanie:
Projekt “e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak” uzyskał dofinansowanie na rozbudowę systemu informatycznego Urzędu Gminy Czerwonak, w ramach konkursu WRPO 2014+ Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

W ramach projektu w Urzędzie Gminy rozbudowane zostanie oprogramowanie w zakresie:

 • moduł komunikacji z mieszkańcami – informacja o sprawach tzw. Portal Interesanta, w zakresie podatków i opłat,
 • nowy Elektroniczny Obieg Dokumentów wraz z informacją dla mieszkańców o stanie sprawy,
 • nowy Biuletyn Informacji Publicznej,
 • program opłaty lokalne (umowy dzierżawy, wieczyste użytkowanie, fakturowanie),
 • program do wymiany informacji budżetowych z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 • system analityczny oraz program do komunikacji sms z mieszkańcami,
 • system GIS – nakładki tematyczne w ramach systemu informacji przestrzennej.
 •  

  W kosztach projektu ujęte są również prace szkoleniowo-wdrożeniowe, koszt utrzymania licencji oraz usługi promocyjne projektu. Projekt obejmuje ponadto koszty zakupu infrastruktury sprzętowej i oprogramowania środowiska pracy na potrzeby wdrożenia – budowa Centrum Przetwarzania Danych, w tym m.in. zakup nowych serwerów z oprogramowaniem, urządzeń do kodów kreskowych i kopertowania itp.

   

  Łączny koszt projektu to 1 069 485,00 zł, z czego dofinansowanie wynosić będzie 85% kosztów kwalifikowanych tj. 909 062,24 zł, natomiast wkład własny urzędu 160 422,76 zł.

   

  Wdrożenie planowane na okres dwóch lat (2017 – 2018) pozwoli na postęp w informatyzacji urzędu, usprawnienie realizacji zadań wydziałów w zakresie nie objętym dotychczas wsparciem informatycznym oraz nowoczesną komunikację z mieszkańcami (Portal Interesanta, usługa powiadamiania sms). Usprawni również proces zarządzania urzędem poprzez wdrożenie modułu analitycznego dla kierownictwa i w pełni zinformatyzowany obieg dokumentów w urzędzie z wykorzystaniem kodów kreskowych i kompleksowej informacji dla mieszkańców w zakresie prowadzonych w urzędzie postępowań. Nowy BIP umożliwi bardziej przyjazny i intuicyjny dostęp do informacji publicznej.

  « wróć

  Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.